Palvelut

URAKOINTI | YLLÄPITO | HUOLTO | MUUTOSTYÖT

Rakennusautomaatiojärjestelmät

Palvelut

Digicontrolin toiminnan kivijalka on rakennusautomaatiojärjestelmien urakointi ja ylläpito pientaloista liikerakennuksiin ja kauppakeskuksiin.

Olemme mukana rakentamisessa sekä huoltotoiminnassa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Rakennusautomaatiojärjestelmä vastaa kiinteistön lämmityksen, ilmastoinnin ja muun talotekniikan toimintavarmuudesta, mikä näkyy ja tuntuu energiatehokkuudessa, viihtyvyydessä ja työtehokkuudessa.

Moitteettomasti toimiakseen järjestelmä vaatii säännöllistä, ennakoivaa ja ammattitaitoista ylläpitoa.

Urakointi

Rakennusautomaatiojärjestelmän toteuttaminen rakentamisen yhteydessä:
 • Tarjouslaskenta.
 • Järjestelmän valinta.
 • Suunnittelu.
 • Rakennusautomaatiojärjestelmän toteuttaminen.
 • Järjestelmän optimointi asiakkaan toivomaan tavoitetilaan.
 • Energiataloudellisuuden maksimointi.
 • Yhteistyökumppanuuksien ylläpitäminen.

Muutostyöt

Toiminnassa olevan automaatiojärjestelmän muutos- ja parannustyöt
 • Korjauskohteiden kartoitus asiakaskohteissa.
 • LVIS-järjestelmien toiminnan kokonaisvaltainen huomioiminen.
 • Ammattitaitoisen ja luotettavan verkoston ylläpitäminen ja yhteyksien koordinointi.
 • Rakennusautomaatioratkaisujen lisäksi Digicontrolilla on omaa osaamista myös pienimuotoisten sähkö- ja putkitöiden toteuttamiseen.
Muutostyön kohteita mm.
 • LVIS-kokonaisuuden toiminnan tehostaminen asiakkaan tarvitseman käyttövarmuuden tai energiataloudellisuuden pohjalta.
 • Automaatiojärjestelmän uusiminen kokonaan tai tarvittavilta osin.

Ylläpitosopimukset

Kiinteistön tarpeisiin harkittu ylläpitosopimus

Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien suunnitelmallisella ylläpidolla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä. Näihin vaikuttavat 
ennakoivat järjestelmien kartoitukset ja energiankulutuksen seuranta. Vikaantuneet tai epävakaat laitteet ja väärät säätöasetukset löydetään ajoissa.

Perusylläpitosopimus

Rakennusautomaation perusylläpitosopimus soveltuu esimerkiksi asuinkiinteistöille ja pienille
liike- tai toimistokiinteistöille.

 • Säätöjärjestelmien toiminnan tarkastus kaksi kertaa vuodessa tai sopimuksen mukaan.
 • Tarvittavat korjaustoimenpiteet sovitulla vasteajalla.
Asiakaskohtainen ylläpitosopimus

Asiakaskohtainen ylläpitosopimus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan ja se voi sisältää seuraavia osia:

 • Rakennusautomaation ennakoivat säätöjärjestelmien toiminta- ja kuntokartoitukset sisältäen konsultoinnin muutosehdotuksista ja muutosten toteutusaikataulusta.
 • Valvomoiden toiminnan tarkastukset ja muutokset.
 • Viankorjaukset sovitulla vasteajalla.
 • Konsultointi muutosehdotuksista ja muutosten toteutusaikataulusta.
 • Sovellusohjelmointi.
 • Automaatiojärjestelmien ja valvomoiden ohjelmointi.
 • Sähkö- ja automaatioasennukset.
 • Ennakoivat huollot, viankorjaukset ja pienet muutokset.

Asiakaskohtaiseen ylläpitosopimukseen suosittelemme etäylläpitojärjestelmää

Etäylläpito – ennakoivaa huolenpitoa

Olosuhderaportoinnilla lisää tehokkuutta ja ennakointia huoltotarpeiden ja energiatalouden seuraamiseen:

 • Vähentää energiankulutusta, äkillisiä viankorjauksia ja huoltokustannuksia.
 • Trendiseuranta (esim. lämpötilat, puhaltimien käyntiajat ja säädöt).
 • Parantaa asiakastyytyväisyyttä.
 • Edellyttää asiakkaalta Internet-yhteyden valvomoon.
 • Asiakas voi hankkia etävalvontalaitteiston erikseen tai kustannus voidaan sisällyttää ylläpitosopimukseen.

Etäylläpidolla, ennakoivalla huollolla ja energiatehokkuudella aikaansaadaan merkittäviä kustannussäästöjä ja jatketaan laitteiden käyttöikää. Näin vältetään liian varhaisia investointitarpeita.

PYYDÄ TARJOUS

   

  Ratkaisuissamme käytämme tunnettuja ja luotettavia tuotemerkkejä.